> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đảng Dân chủ Nhật Bản ngày 4 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới của đảng
 Mới nhất:2010-06-03 09:50:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 2/6, đảng Dân chủ cầm quyền ở Nhật Bản họp hội nghị ban lãnh đạo, quyết định ngày 4 triệu tập phiên họp toàn thể các Thượng và Hạ Nghị sĩ của đảng này để bầu ra Chủ tịch đảng mới.
Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch đảng Dân chủ Ha-tô-y-a-ma ngày 2/6 tuyên bố từ chức, đảng Dân chủ cần phải bầu ra Chủ tịch mới để thay ông Ha-tô-y-a-ma.

 

Hot Phát biểu bình luận