> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Ô-xtrây-li-a tuyên bố triển khai điều tra hình sự đối với công ty Google
 Mới nhất:2010-06-08 08:17:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBR

    Ngày 6, chính phủ Ô-xtrây-li-a tuyên bố, đang tiến hành điều tra hình sự đối với công ty Google, công cụ tìm kiếm mạng In-te-nét, nhằm xác nhận dịch vụ “ cảnh đường phố” của công ty này phải chăng xâm phạm bí mật đời tư công dân hay không.
 

Hot Phát biểu bình luận