> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chính phủ In-đô-nê-xi-a dự định xây dựng 28 tuyến đường cao tốc trong vòng 5 năm
 Mới nhất:2010-06-08 09:29:22   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Mới đây, người phụ trách Cơ quan xây dựng đường cao tốc In-đô-nê-xi-a nói, Cơ quan xây dựng đường cao tốc In-đô-nê-xi-a dự định sẽ hoàn thành việc xây dựng 28 tuyến đường cao tốc từ năm 2010 đến năm 2014, dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 80 nghìn tỷ ru-pi, Chính phủ chỉ có thể cấp tối đa 25% kinh phí, nguồn vốn còn lại phần lớn do các doanh nghiệp tư nhân ủng hộ.
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiện lợi hóa đường bộ Bộ Công trình Công cộng In-đô-nê-xi-a nói, hiện nay, Bộ Công trình Công cộng đang đề nghị Trung Quốc và Hàn Quốc cho vay 840 triệu đô-la Mỹ, dùng vào việc xây dựng dự án cao tốc ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra và Ba-li.

 

Hot Phát biểu bình luận