> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc-ASEAN xây dựng "xa lộ" thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển
 Mới nhất:2010-06-09 10:56:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 7, tại Côn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Thương Mại Trung Quốc Tôn Nguyên Giang đã gắn biển ra mắt Trung tâm mạng thương mại chính phủ Trung Quốc-ASEAN, Trung tâm này nhằm mục đích xây dựng "xa lộ" kết nối thông tin, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc và ASEAN.
Cùng với việc tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, chính phủ và giới doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN rất quan tâm tính cần thiết xây dựng cổng thông tin Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, Ban Thư ký ASEAN đã đưa việc này vào chương trình nghị sự quan trọng, coi đây là dự án quan trọng trong hợp tác kinh tế Trung Quốc-ASEAN cần tích cực thúc đẩy thực thi.

 

Hot Phát biểu bình luận