สำรวจสำมะโนประชากรปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2010-06-10 17:54:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ทางการกรุงปักกิ่งแถลงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนี้ว่า จะทำการสำรวจสำมะโนประชากรกรุงปักกิ่ง เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่แน่ชัดในกรุงปักกิ่ง

โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ 100,000 คน ใช้งบ 290,000,000 หยวน แบ่งเขตสำรวจออกเป็นกว่า 6,600 เขต กว่า 80,000 ชุมชน

นอกจากนี้ ยังจะทำการสำรวจสิ่งก่อสร้างในกรุงปักกิ่ง 2,800,000-3,000,000 หลัง โดยเฉพาะระดับการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศจีนครั้งที่ 6
 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น