> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc dự định lập pháp hoàn thiện chế độ hoà giải nhân dân
 Mới nhất:2010-06-22 16:46:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 22, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bắt đầu xem xét Dự án Luật Hoà giải nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Ngô Ái Anh cho biết, hoà giải nhân dân là phương thức giải quyết tranh chấp không qua trình tự tố tụng để giải quyết mâu thuẫn, xóa bỏ tranh chấp đặc sắc Trung Quốc, được cộng đồng quốc tế tôn vinh là "Kinh nghiệm Phương Đông" về giải quyết mâu thuẫn xã hội.

Dự luật đã xác định Hội đồng Hoà giải nhân dân là tổ chức quần chúng giải quyết mâu thuẫn tranh chấp của người dân được thành lập theo pháp luật.

Hiện nay, Trung Quốc tổng cộng có hơn 800 nghìn tổ chức hoà giải nhân dân, 4,9 triệu cán bộ hoà giải nhân dân, hình thành mạng lưới công tác hoà giải nhân dân che phủ thành thị và nông thôn.
 

Hot Phát biểu bình luận