มองโกเลียในเข้าสู่ช่วงทองการท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2010-07-07 17:14:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สํานักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อย่างเข้าเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา พื่นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เช่น ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ป่าไม้ และเมืองชายแดนเข้าสู่ช่วงทองการท่องเที่ยวในรอบปี ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากไปเที่ยวมองโกเลียใน

\

 

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น