> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ đóng cửa ngừng hoạt động tổ máy nhiệt điện nhỏ 10 triệu kw
 Mới nhất:2010-07-26 09:13:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Cục Năng lượng nhà nước Trung Quốc ngày 25 công bố tin cho biết, tính đến ngày 15 tháng này, năm nay Trung Quốc cả thảy đã đào thải 468 tổ máy nhiệt điện nhỏ lạc hậu, cả thảy 10 triệu 710 nghìn kw, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đóng cửa ngừng hoạt động tổ máy nhiệt điện nhỏ 10 triệu kw vào tháng 9 năm nay.
Cục Năng lượng nhà nước Trung Quốc cho biết, 5 năm qua Trung Quốc cả thảy đã đóng cửa ngừng hoạt động tổ máy nhiệt điện nhỏ 70 triệu 770 nghìn kw, hoàn thành vược mức mục tiêu đóng cửa ngừng hoạt động 50 triệu kw theo kế hoạch, điều này tương đương với mỗi năm có thể giảm thải 164 triệu tấn khí Đi-ô-xít Các-bon (CO2).