> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Vòng chung khảo khu vực Đông Hưng Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Trung Việt diễn ra tối 24 tại thành phố Đông Hưng Quảng Tây
 Mới nhất:2010-07-26 09:18:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Vòng chung khảo khu vực Đông Hưng Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Trung Việt diễn ra tối 24 tại thành phố Đông Hưng Quảng Tây