> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sáu tháng đầu năm chất lượng môi trường Trung Quốc nhìn chung duy trì bình ổn chuyển biến tốt, tình hình giải quyết ô nhiễm vẫn gay cấn
 Mới nhất:2010-07-27 09:57:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Người phát ngôn báo chí Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Đào Đức Điền ngày 26 cho giới báo chí biết, theo dõi cho thấy, sáu tháng đầu năm chất lượng môi trường Trung Quốc nhìn chung duy trì bình ổn chuyển biến tốt, nhưng một số chỉ tiêu chất lượng môi trường xuất hiện xu thế quay trở lại, tình hình giải quyết ô nhiễm vẫn gay cấn.
Người phát ngôn Đào Đức Điền nói, sáu tháng đầu năm, chất lượng môi trường ở khu vực trọng điểm như thành phố tổ chức Hội chợ Thế giới Thượng Hải, vùng động đất Ngọc Thụ Thanh Hải, thành phố tổ chức Á vận hội Quảng Châu v.v tình hình tốt đẹp.

Người phát ngôn Đào Đức Điền đồng thời chỉ rõ, các chỉ tiêu theo dõi cho thấy, hiện nay tình hình giải quyết ô nhiễm ở Trung Quốc vẫn gay cấn. Chủ yếu biểu hiện ở việc: Nước bề mặt cả nước nói chung có mức ô nhiễm trung bình; chất lượng nước nói chung của bảy hệ thống nước lớn có mức ô nhiễm nhẹ; chất lượng nước ở vùng gần bờ biển kém hơn cùng kỳ so với năm trước, chất lượng nước nói chung ở vào mức ô nhiễm trung bình; chất lượng không khí ở thành phố trọng điểm bảo vệ môi trường xuất hiện dao động.