> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chính phủ Mỹ điều tra vụ tiết lộ hồ sơ mật của quân Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan
 Mới nhất:2010-07-28 09:11:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Rô-bớt Ghíp ngày 26 nói, Chính phủ Mỹ đang điều tra vụ làm tiết lộ hàng loạt hồ sơ mật của quân Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, coi đây là hành động vi phạm luật pháp.
Ông Rô-bớt Ghíp nói, điều tra hữu quan đã bắt đầu từ tuần trước, lúc đó vụ tiết lộ bí mật vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng.

Những hồ sơ này chủ yếu là những báo cáo do nhân viên quân đội và nhân viên tình báo Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan viết trong thời gian từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2009, do một trang web mang tên Wikileaks thu tập được và đã công bố hơn 70 nghìn báo cáo trong đó.

Ông Rô-bớt Ghíp nói, việc làm lộ hồ sơ này có thể tồn tại khả năng làm phương hại tới an ninh của nhân viên quân đội Mỹ cũng như các đồng minh, nhưng nội dung hồ sơ cũng không có quá nhiều thông tin mới.