> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Côn Minh mở Trung tâm cung cấp dịch vụ thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước ASEAN v.v
 Mới nhất:2010-07-29 09:24:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 27, Trung tâm dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới khu vực Côn Minh chính thức khai trương, sẽ cung cấp nhiều dịch vụ như thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước Đông-Nam Á, Nam Á v.v.
Ông Lôi Nhất Trung, Trưởng phòng Nghiên cứu tài chính Ngân hàng chi nhánh Trung tâm Côn Minh, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, định vị của Trung tâm dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới khu vực Côn Minh là tạo dựng trung tâm thanh toán đồng Nhân dân tệ mở cửa hướng ra phía Tây Nam của Trung Quốc, xây dựng thành nơi tập trung trụ sở thương mại tài chính như Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, hàng trả chậm, uỷ thác, quỹ và cơ quan môi giới.

Trưởng phòng Lôi Nhất Trung nói, Trung tâm này còn sẽ thúc đẩy xây dựng bốn hành lang dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ, bố cục chung lần lượt suy xét là, hành lang xung quanh Trung Quốc với Mi-an-ma, Lào, Việt Nam; hành lang GMS (tức Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng); hành lang ASEAN và hành lang Nam Á.