> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Trung Quốc hoàn thành toàn bộ cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
 Mới nhất:2010-07-30 09:23:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Con số thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, tính đến năm 2010, Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ toàn bộ cam kết đưa ra khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã thiết lập thể chế thương mại kinh tế phù hợp với yêu cầu quy tắc của tổ chức này, trở thành một trong những thị trường mở cửa nhất trên thế giới.
Trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc đã từng bước cắt giảm thuế quan theo cam kết, mức thuế trung bình từ 15,3% trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới giảm xuống còn 9,8% của năm 2009. Trung Quốc đã hủy bỏ toàn bộ biện pháp phi thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu, nới lỏng triệt để quyền kinh doanh ngoại thương.

Trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ, trong hơn 160 ngành thương mại dịch vụ được phân loại theo quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã nới lỏng 100 ngành, các ngành dịch vụ quan trọng liên quan tới ngân hàng, bảo hiểm, thông tin viễn thông, tiếp thị, kế toán , giáo dục...đã cung cấp cơ hội thâm nhập thị trường rộng rãi cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.