> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam tăng với mức lớn trong 7 tháng đầu năm nay
 Mới nhất:2010-07-30 09:31:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến, 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 38 tỷ 270 triệu đô-la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ, tổng kim ng̣ạch nhập khẩu đạt 45 tỷ 709 triệu đô-la Mỹ, tăng 25,5% so với cùng kỳ.
Cơ quan truyền thông Việt Nam đưa tin cho biết, sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 5 tỷ 240 triệu đô-la Mỹ, tăng 18 % so với cùng kỳ.