วัดหลิงกวง
 การเผยแพร่:2010-08-02 17:12:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

วัดหลิงกวง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 8 สมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเนินเขาชุ่ยเวย สร้างขึ้นตามทำเลของภูเขา เมื่อขึ้นบันไดคอนกรีตที่สูง 20 เมตรก็ถึงวิหารประธานของวัด ปัจจุบัน ในวิหารนี้มีพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานหล่อด้วยทองแดงองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ ซึ่งสมเด็จพระสังราชของไทยทรงพระราชทานให้เมื่อปีค.ศ.1989 เดิมที วัดหลิงกวงมีกุฏิและวิหารเก่าๆ ที่มีความงดงามหลายหลัง มีไม้แกะสลักและรูปปั้นต่างๆ แต่อาคารเหล่านี้ถูกกองทหารพันธมิตร 8 ชาติตะวันตกทำลายไปจนหมดสิ้นในช่วงที่เข้ายึดกรุงปักกิ่งเมื่อปีค.ศ.1900 สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือ พระบรมธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ก่อขึ้นด้วยอิฐแกะสลักตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของวัดหลิงกวง เมื่อปีค.ศ.1900 พระภิกษุที่ค้นหาสิ่งของในซากอิฐของพระบรมธาตุเจดีย์ได้พบหีบศิลาซึ่งบรรจุกล่องไม้จันทน์หีบหนึ่ง ภายในประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว โดยมีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์นี้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1071 จนถึงปีค.ศ.1900ที่ได้ค้นพบใหม่ช่วงเวลาห่างกันถึง 800 ปีเต็ม

\