> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt khu vực châu Á-Thái Bình Dương xem xét Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2010-08-06 09:02:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt khu vực châu Á-Thái Bình Dương xem xét Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc đã bế mạc ngày 4 tại Gia-các-ta, Thủ đô In-đô-nê-xi-a sau khi thông qua Tuyên bố hội nghị.
Tuyên bố viết, về tổng thể, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đạt được những thành tựu trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, nhưng sự phát triển của các nước và tiểu vùng trong khu vực không đồng đều, rất nhiều nước còn khoảng cách rất lớn trong việc thực hiện một số mục tiêu, các bên liên quan cần tăng cường phát triển quan hệ đối tác hợp tác.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về kinh tế và xã hội Sa Tổ Khang ngày 4 khi tham dự cuộc thảo luận hội nghị bàn tròn nói, khu vực châu Á-Thái Bình Dương thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ quan trọng là tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo càng nhiều cơ hội việc làm cũng như mở rộng đầu tư đối với các nguồn năng lượng mới v.v.

Đại sứ Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Chương Khởi Nguyệt có bài phát biểu tại hội nghị và đọc những kiến nghị của đoàn đại biểu Trung Quốc, đó là tiếp tục gắn kết nhận thức chung chính trị và tiếp thêm sức sống cho việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ; tiếp tục củng cố cơ sở phục hồi kinh tế; thiết lập quan hệ đối tác phát triển toàn cầu bình đẳng, cùng có lợi và cùng thắng; nỗ lực thực hiện sự phát triển đồng đều trong khu vực.