> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN thảo luận cải cách giáo dục đại học-cao đẳng
 Mới nhất:2010-08-06 09:04:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN tham dự "Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc-ASEAN" lần thứ nhất và "Tuần Giao lưu Trung Quốc-ASEAN" lần thứ ba tại thành phố Quý Dương-Trung Quốc đã giới thiệu một số ý tưởng về cải cách giáo dục đại học-cao đẳng của nước mình.
Bộ trưởng Đại học-cao đẳng Ma-lai-xi-a Nô-đin bày tỏ, hy vọng tiếp tục mở cửa thị trường giáo dục đại học và cao đẳng của Ma-lai-xi-a, thu hút nhiều hơn cơ quan giáo dục đại học-cao đẳng quốc tế đến Ma-lai-xi-a phát triển.

Bộ trưởng Giáo dục Xin-ga-po Hoàng Vĩnh Hoằng cho biết, chính sách học song ngữ của Xin-ga-po góp phần to lớn trong việc bồi dưỡng tầm nhìn toàn cầu cho học sinh. Bước tiếp theo, Xin-ga-po sẽ triển khai hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực dạy ngôn ngữ với Trung Quốc và các nước ASEAN khác.

Bộ trưởng Giáo dục Lào Xổm-cọt nói, hiện nay Lào đang tiến hành cải cách giáo dục đại học-cao đẳng. Trong quá trình tìm tòi con đường phát triển kinh tế, hiện nay Lào đang phải đối mặt với thách thức trên nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản, phát triển công nghiệp, Lào rất cần sự hợp tác và giúp đỡ về giáo dục đại học-cao đẳng của các nước, phát huy vai trò khu vực trong thực hiện phát triển bền vững về hợp tác giáo dục.

 

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận