> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Tổng Công ty Xăng-Dầu Việt Nam mở văn phòng đại diện tại Cam-pu-chia
 Mới nhất:2010-08-06 09:05:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Đài chúng tôi dẫn lại tin của "Báo Vật tư" Việt Nam số ra ngày 4 cho biết, ngày 2 tháng 8, văn phòng đại diện của Tổng Công ty Xăng-Dầu Việt Nam tại Nông Pênh, Cam-pu-chia chính thức khai trương, đánh dấu Tổng Công ty Xăng-Dầu Việt Nam chính thức đi vào thị trường Cam-pu-chia.
Tổng Giám đốc Công ty cho biết, mở văn phòng đại diện tại Cam-pu-chia là một bước đi quan trọng trong phát triển thị trường nước ngoài, nhất là thị trường ASEAN của công ty.