> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Hợp tác kinh tế hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại thành phố Trịnh Châu
 Mới nhất:2010-08-06 09:05:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Diễn đàn Hợp tác kinh tế hội chơ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN ngày 5 diễn ra tại thành phố Trịnh Châu với sự tham dự của đại diện Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hà Nam, thành phố Trịnh Châu cũng như đại diện các doanh nghiệp, cùng nhau bàn thảo hợp tác về phát triển kinh tế hội chợ-triển lãm giữa Trung Quốc và ASEAN nói chung và tỉnh Hà Nam với ASEAN nói riêng.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ phát biểu diễn văn tại Diễn đàn chỉ rõ, sau khi Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được thành lập, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN sáu tháng đầu năm nay đã đạt tới 136,5 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 130 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. Trung Quốc đã trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ ba của ASEAN.

Chủ tịch phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, ông Hứa Ninh Ninh cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đây là một cơ hội cho ngành hội chợ-triển lãm.