> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tàu hộ tống "Oa-ra-mun-ga" hải quân Ô-xtrây-li-a thăm Trạm Giang Trung Quốc
 Mới nhất:2010-09-27 09:03:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 26, tàu hộ tống "Oa-ra-mun-ga" hải quân Ô-xtrây-li-a đã thăm một cảng quân sự ở Trạm Giang miền Nam Trung Quốc, bắt đầu thăm hữu nghị Hạm đội Nam Hải hải quân Trung Quốc trong 4 ngày. Trong thời gian ở thăm, hải quân hai nước sẽ tổ chức các hoạt động như cùng tập luyện v.v.
Tàu hộ tống "Oa-ra-mun-ga" hải quân Ô-xtrây-li-a ngày 18 đã đến Thanh Đảo thăm hữu nghị Trung Quốc, hai bên đã tổ chức tập trận chung trên biển tại vùng biển Hoàng Hải vào ngày 24. Theo kế hoạch, tàu hộ tống này ngày 30 sẽ rời Trung Quốc .