> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Việt Nam tổ chức hoạt động chào mừng Hà Nội thành lập 1000 năm
 Mới nhất:2010-10-11 15:28:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 10/10 là kỷ niệm Hà Nội-thành phố lớn thứ hai của Việt Nam thành lập tròn 1000 năm, thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ diễu binh và mít tinh chào mừng trọng thể.

Hà Nội nằm ở phía tây-bắc đồng bằng sông Hồng, từng là kinh đô của các đời Nhà Lý, Trần và các triều đại phong kiến thời hậu Lê, đặt đô tại Hà Nội vào năm 1010; nhưng về ngày tháng cụ thể thì giới sử học vẫn chưa có kết luận. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Với hai nhân tố này, Chính phủ Việt Nam đã lấy ngày 10 tháng 10 năm 1010 là ngày dựng đô tại Hà Nội.

Ngày 1 tháng 10, các địa phương Việt Nam đã khởi động hoạt động chúc mừng kỷ niệm diễn ra trong 10 ngày.

Bên cạnh đó, Chính quyền thành phố Hà Nội vốn dự định tổ chức trình diễn bắn pháo hoa tại 29 địa điểm, nhưng ngày 8/10 đã tuyên bố hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa tại 28 địa điểm. Trang web Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố viết, việc hủy bỏ hoạt động bắn pháo hoa là để tiết kiệm và giúp đỡ cho người dân bị lụt ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam.