งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 เซ็นสัญญาโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 172 โครงการ
 การเผยแพร่:2010-10-22 17:30:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 7 จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวน 76 โครงการ ยอดการลงทุน 3,298 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการความร่วมมือภายในประเทศจำนวน 96 โครงการ ยอดการลงทุน 49,274 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนระบุ โครงการอุตสาหกรรมการผลิตยังเป็นโครงการที่มีการเซ็นสัญญามากที่สุด โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศครอบคลุมถึงการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การแปรรูปผลิตผลการเกษตร การบุกเบิกการท่องเที่ยว โลจิสติกส์การค้า และการบริการด้านซอฟต์แวร์และไอที เป็นต้น

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น