> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Số khách tham quan Triển lãm Thế giới Thượng Hải vượt quá 70 triệu lượt người và đạt mục tiêu dự kiến về trước thời gian
 Mới nhất:2010-10-25 09:59:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Tính đến 10 giờ 17 phút sáng 24/10, số khách tham quan Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã vượt quá 70 triệu lượt người và đạt mục tiêu dự kiến trước thời hạn. Bất cứ là quy mô hay ảnh hưởng của Triển lãm Thế giới Thượng Hải đều lập kỷ lục thế giới trong lịch sử 159 năm của Triển lãm Thế giới.
Triển lãm Thế giới Thượng Hải là Triển lãm Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại nước đang phát triển, song bất kể là tính đa dạng của khách tham quan hay là số lượng công ty tham gia triển lãm đều đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã diễn ra gần 6 tháng từ mùa hè đến mùa thu, khách tham quan rất đông, lưu lượng khách phân bố không đồng đều trong mỗi tháng cũng là đặc thù chung. Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã sắp xếp rất chu đáo về các mặt tổ chức giao thông, phân phối lưu thông hàng hóa, tiếp đón và cung cấp dịch vụ cho du khách v.v, trong đó rất nhiều biện pháp phục vụ đã nhận được đánh giá nhất trí của du khách.