มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งแรกของไทย
 การเผยแพร่:2010-11-17 16:51:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมแถลงข่าว ประกาศการก่อตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งแรกของไทย โดยจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2554

ในเริ่มแรก สถาบันดังกล่าวจะเปิดภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีนในระดับปริญญาตรี และภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนระหว่างประเทศและจีนศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งมีแผนจะเปิดภาควิชาอื่นเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้าโดยแยกย่อยภาควิชาเพิ่มขึ้น

NL/Zhou/Dan

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น