> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổng cục Giám sát an toàn mỏ than Nhà nước Trung Quốc yêu cầu tất cả các mỏ than hoàn thành việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống lánh nạn khẩn cấp trong 3 năm tới
 Mới nhất:2010-11-19 09:25:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Tổng cục Giám sát an toàn mỏ than Nhà nước Trung Quốc ngày 17 yêu cầu tất cả các mỏ than hoàn thành việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống lánh nạn khẩn cấp trong 3 năm tới.
Tổng cục Trưởng Tổng cục Giám sát an toàn mỏ than Nhà nước Trung Quốc Triệu Thiết Chùy nói, Trung Quốc đã xác định thời gian biểu xây dựng và hoàn thiện 6 hệ thống an toàn lánh nạn lớn gồm giám sát quan trắc, định vị người, lánh nạn khẩn cấp, tự cứu hộ dưới áp suất gió, cung cấp nước cứu hộ và thông tin liên lạc, việc xây dựng hệ thống lánh nạn khẩn cấp cuối cùng cần phải hoàn thành trước cuối tháng 6 năm 2013.

Ông Triệu Thiết Chùy nói, tất cả các mỏ than phải hoàn thành công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát quan trắc, tự cứu hộ dưới áp suất gió, cung cấp nước cứu hộ và thông tin liên lạc trước cuối năm nay, tất cả các mỏ than của các doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp than trọng điểm của Nhà nước đều phải hoàn thành công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống định vị người dưới hầm mỏ