> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm sáng tạo của Trung Quốc thu hút sự chú ý của mọi người
 Mới nhất:2010-11-19 09:28:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Báo cáo do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới và Trung tâm Thương mại Quốc tế công bố ngày 17 tại Bắc Kinh cho thấy, sức sống trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo của các nước đang phát triển ngày càng mãnh liệt, tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm sáng tạo của Trung Quốc thu hút sự chú ý của mọi người.
Báo cáo cho biết, xuất khẩu sản phẩm sáng tạo là định hướng mới trong phát triển kinh tế của các nền kinh tế đang phát triển, xuất khẩu sản phẩm sáng tạo của Trung Quốc đạt gần 85 tỷ USD, chiếm 20,8% thị trường toàn cầu.

Chủ biên của bản Báo cáo này cho biết, từ Trung Quốc chế tạo chuyển sang Trung Quốc sáng tạo, môi trường chính sách của Trung Quốc có lợi cho sự phát triển của công nghiệp văn hoá sáng tạo.