> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương đưa sự nghiệp phúc lợi trẻ mồ côi vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
 Mới nhất:2010-11-19 09:43:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành một văn bản yêu cầu chính quyền địa phương các cấp Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp, mở rộng kênh an cư cho trẻ mồ côi, bố trí cho trẻ em mồ côi một cách ổn thoả.
Văn bản công bố trên mạng Chính phủ Trung Quốc này chỉ rõ, cần xây dựng, kiện toàn hệ thống đảm bảo cho trẻ mồ côi, bảo vệ quyền lợi cơ bản của trẻ mồ côi. Cần xây dựngt chế độ đảm bảo sinh hoạt tối thiểu cho trẻ mồ côi, nâng cao mức bảo hiểm y tế, chăm sóc phục hồi sức khoẻ cho trẻ mồ côi, giúp đỡ trẻ mồ côi tìm việc sau khi trưởng thành, tăng cường đảm bảo và dịch vụ nhà ở cho trẻ mồ côi.

Văn bản còn nhấn mạnh, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường lãnh đạo đối với công tác đảm bảo cho trẻ mồ côi, kịp thời nghên cứu giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại trong thực tế công tác đảm bảo cho trẻ mồ côi.

Thống kê cho thấy, Trung Quốc có khoảng 710 nghìn trẻ mồ côi.