> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Cam-pu-chia và Thái Lan ký kết Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu phổ thông
 Mới nhất:2010-11-19 09:50:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17, tại Nông Pênh, Thủ đô Cam-pu-chia, hai nước Cam-pu-chia và Thái Lan đã ký Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu phổ thông giữa hai nước, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen và Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít đã tham dự lễ ký.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia cho biết, Cam-pu-chia và Thái Lan ký Hiệp định miễn thị thực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, có lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế-thương mại và du lịch song phương.

Hiện nay, trừ Mi-an-ma và Bru-nây, Cam-pu-chia đã ký Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu phổ thông với 7 nước Đông Nam Á.

Thủ tướng Hun-xen và Thủ tướng A-bi-xít đã có cuộc gặp trước khi diễn ra lễ ký. Sau đó, Thủ tướng Hun-xen đã tổ chức tiệc chiêu đãi Thủ tướng A-bi-xít. Thủ tướng Hun-xen nói, ông và Thủ tướng A-bi-xít lại gặp nhau đã thể hiện quyết tâm thu hẹp bất đồng và cải thiện quan hệ của hai nước.