> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hoạt động "Cảm nhận Trung Quốc" diễn ra tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ
 Mới nhất:2010-11-25 10:01:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

    Hoạt động "Cảm nhận Trung Quốc" do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đứng ra tổ chức ngày 23/11 bắt đầu diễn ra tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ, hoạt động sẽ là một cơ hội tốt để quan chức Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế, quan chức ngoại giao các nước và người dân Giơ-ne-vơ cảm nhận văn hóa Trung Quốc.
    Hoạt động lần này do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Phái đoàn Trung Quốc tại các cơ quan Liên Hợp Quốc và tổ chức quốc tế tại Giơ-ne-vơ và Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ phối hợp tổ chức, bao gồm nhiều nội dung phong phú như biểu diễn văn nghệ, triển lãm ảnh và tặng sách.