> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất 4 kiến nghị về tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Nga
 Mới nhất:2010-11-25 10:08:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

   \   

    Ngày 24/11, tại Mát-xcơ-va, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Trung Quốc-Nga lần thứ 5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đề xuất 4 kiến nghị về tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Nga, bao gồm mở rộng quy mô thương mại song phương, tăng cường hợp tác đầu tư hai chiều, sâu sắc hợp tác về khoa học công nghệ và sáng tạo đổi mới, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế giữa các khu vực biên giới. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:
"Trung Quốc đã lập quỹ riêng, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng cơ điện của Nga. Áp dụng cách thức thiết thực và linh hoạt hơn để thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư quan trọng. Phải đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới và cửa khẩu, quy phạm trình tự thông quan, cùng tấn công các hiện tượng tiêu cực trong thông quan. Phải thúc đẩy vững chắc việc lợi dụng và bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới, mang lại hạnh phúc lớn hơn cho nhân dân hai nước."