> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Đường sắt cao tốc Côn Minh – Răng gun sẽ khởi công xây dựng trong 2 tháng tới
 Mới nhất:2010-11-30 16:11:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin Bộ Thương mại Trung Quốc: Quy hoạch xây dựng dường sắt cao tốc kết nối Trung Quốc với 4 nước thuộc lưu vực sông Mê Công Mi-an-ma, Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia sẽ bắt đầu thực thi trong thời gian tới, trong ̣đó, Đường sắt cao tốc Côn Minh – Răng-gun có triển vọng khởi công vào tháng 1 năm 2011, tổng chiều dài đường sắt là 1920 ki-lô-mét, tốc độ thiết kế là 200 km/h.
Người phụ trách Hiệp hội Công thương Mi-an-ma cho biết, đường sắt này sau khi khánh thành sẽ mở rộng thương mại giữa Trung Quốc và Mi-an-ma. Được biết, Trung Quốc sẽ thành lập quỹ viện trợ trị giá 15 tỷ USD để hỗ trợ các nước ASEAN xây dựng cơ sở hạ tầng.