> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Quần chúng các giới Việt Nam tổ chức Mít-tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS
 Mới nhất:2010-12-03 10:13:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/12, hơn 2000 đại diện quần chúng các giới Hà Nội, Thủ đô Việt Nam đã tổ chức Mít-tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS.
Phát biểu tại lễ Mít-tinh, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS và các bệnh xã hội, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm nói, cần tiếp tục động viên lực lượng toàn xã hội phòng chống HIV/AIDS. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm với các chương trình kinh tế- xã hội khác.

Theo thống kê của bộ ngành hữu quan, hiện nay Việt nam đã phát hiện có 41 nghìn người nhiễm vi-rút HIV. Trong số 6100 người đã xác nhận mắc bệnh AIDS, có 3300 người đã tử vong.