> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Vận động viên Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Thái Lan giành 3 ba ngôi đầu nội dung S5 bơi tự do 50 mét nam
 Mới nhất:2010-12-15 10:13:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Trong trận chung kết nội dung S5 bơi tự do 50 mét nam tại Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu diễn ra ngày 14, vận động viên Việt Nam Võ Thành Tùng đoạt Huy chương vàng với thành tích 35 giây 56. Vận động viên Ma-lai-xi-a Giêm-ry Si-ga đoạt Huy chương bạc với thành tích 38 giây 68 và vận động viên Thái Lan Vo-ra-vít đoạt Huy chương đồng với thành tích 39 giây 93.