> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Hun-xen kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
 Mới nhất:2010-12-17 16:20:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Tin Hoa xã: Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen sáng 17 kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc 5 ngày, rời Nam Kinh về nước.
Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc đã lần lượt tiếp Thủ tướng Hun-xen. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội đàm với ông. Hai nước Trung Quốc- Cam-pu-chia đã đạt được nhận thức chung quan trọng, nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc- Cam-pu-chia, và ký 13 văn kiện hợp tác song phương.

Ngoài Bắc Kinh ra, Thủ tướng Hun-xen còn thăm Thiên Tân và Giang Tô v.v..