จุฬาฯ จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร
 การเผยแพร่:2010-12-24 17:27:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาควิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ประจำปี ครั้งที่ 3 ด้วยผลสำเร็จ

โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาไทยวิชาเอกภาษาจีนจำนวน 24 คน จากมหาวิทยาลัย 15 แห่งเข้าร่วมการประกวดฯ ในหัวข้อ "จีนในฐานะผู้นำเศรษฐกิจโลก"

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น