> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các nước ASEAN suy xét việc cùng xin đăng cai Cúp bóng đá thế giới năm 2030
 Mới nhất:2011-01-20 16:50:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Theo Tân Hoa xã: Báo chí Xin-ga-po ngày 18 dẫn lại tin của Bộ Ngoại giao Xin-ga-po cho biết, các Ngoại trưởng ASEAN "đã thảo luận khả năng cùng xin đăng cai Cúp bóng đá thế giới năm 2030" tại hội nghị diễn ra tại In-đô-nê-xi-a gần đây, nhưng Bộ Ngoại giao chưa cho biết chi tiết liên quan.
Tin cho biết, ý tưởng các nước ASEAN cùng xin đăng cai Cúp bóng đá thế giới đầu tiên do Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a đề xuất vào năm ngoái, sau đó Thái Lan cũng nêu ra ý tưởng này .