> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân của miền Nam Xu-đăng
 Mới nhất:2011-02-09 09:57:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Trung Quốc tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân của miền Nam Xu-đăng, hoan nghênh hai miền Bắc Nam Xu-đăng đã cố gắng bền bỉ cho thúc đẩy tiến trình hòa bình Bắc Nam, mong hai bên thể theo nguyên tắc cảm thông và nhân nhượng lẫn nhau, tiếp tục giải quyết những vấn đề chưa giải quyết trước đây qua đối thoại và hiệp thương, thực thi tốt "Hiệp nghị Hòa bình Toàn diện", giữ gìn hòa bình và ổn định của Xu-đăng.

Ngày 7, Ủy ban Bỏ phiếu Công dân miền Nam Xu-đăng chính thức tuyên bố kết quả của cuộc trưng cầu ý dân ở miền Nam Xu-đăng cho biết, trong cuộc bỏ phiếu tổ chức ở miền Nam Xu-đăng tháng 1 vừa qua, có 98,83% người ủng hộ việc tách khu vực miền Nam khỏi Xu-đăng.