> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Đại học Thanh Hoa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
 Mới nhất:2011-03-08 11:25:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Sáng ngày 7/3, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc đã đến trường Đại học Thanh Hoa khảo sát công tác nghiên cứu khoa học, dạy học của trường, tìm hiểu tình hình học tập và đời sống của giáo viên học sinh, chúc trường đại học nổi tiếng này đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.
Chủ tịch Ngô Bang Quốc nói, trường Đại học Thanh Hoa là trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc Trung Hoa.

Chủ tịch Ngô Bang Quốc chỉ rõ, muốn thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế thu được tiến triển thực chất trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", phải chủ yếu dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ, mấu chốt là nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo. Mong Đại học Thanh Hoa tích cực tìm tòi con đường giáo dục bậc đại học hàng đầu thế giới mang đặc sắc Trung Quốc vừa đào tạo ra nhân tài, vừa sáng tạo ra thành quả khoa học, tiếp tục kiến tạo trang sử huy hoàng mới cho Đại học Thanh Hoa.