> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Việc Tổng thống đắc cử Mi-an-ma U Thên-xên tuyên thệ nhậm chức hoàn thành bàn giao quyền lực quốc gia
 Mới nhất:2011-03-31 10:25:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin Tân Hoa xã: Tại hội nghị toàn thể quốc hội Liên bang Mi-an-ma diễn ra ở Thủ đô Nây-pi-đô, Tổng thống đắc cử Mi-an-ma U Thên-xên đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma.
Hội nghị Quốc hội Liên bang Mi-an-ma tổ chức ngày 4/2 đã bầu Thủ tướng đương nhiệm U Thên-xên giữ chức Tổng thống. Theo Hiến pháp Nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2008, tên nước Mi-an-ma là Nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, thực thi chế độ tổng thống, tổng thống là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.