> vietnamese > Tin tức > Tin trong nước > Trung tâm hội viên
Nhà lãnh đạo Trung Quốc-Xin-ga-po nói sẽ gắn bó hơn nữa quan hệ song phương
 Mới nhất:2011-04-19 09:36:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Ngày 18 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tiếp Bộ trưởng Cao cấp Xin-ga-po Gô Chốc Tông. Hai bên bày tỏ sẽ gắn bó hơn nữa quan hệ song phương.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, những năm qua Trung Quốc-Xin-ga-po đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực môi trường sinh thái, tiết kiệm năng lượng, tài chính v.v, tích cực thực hiện Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do song phương và Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, thu được thành quả quan trọng, đã ứng đối khá tốt cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Đứng trước tình hình khu vực và quốc tế phức tạp, hai bên cần kiên trì xuất phát từ tầm cao chiến lược và lâu dài, củng cố sự tin cậy chính trị và chiến lược, gắn bó hơn nữa quan hệ song phương, cố gắng bền bỉ cho việc giữ gìn lợi ích chung, thúc đẩy hoà bình, ổn định và phồn thịnh Đông Á. Bộ trưởng Cao cấp Xin-ga-po Gô Chốc Tông nói, Xin-ga-po sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hợp tác chú trọng thực tế trong các mặt với Trung Quốc ./.