> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hợp tác du lịch xuyên biên giới Trung Quốc-ASEAN đi lên xa lộ
 Mới nhất:2011-04-19 11:14:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

Tuyến đường du lịch tàu biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đến thành phố Hạ Long, Việt Nam mới đây chính thức khai trương, trở thành tuyến đường du lịch xuyên biên giới trên biển từ Trung Quốc đến Hạ Long gần nhất và nhanh nhất. Ngoài Việt Nam ra, một số thành phố ven biển của Quảng Tây sau này sẽ tăng cường hợp tác về du lịch với các nước ASEAN khác, vươn dài tuyến đường du dịch trên biển tới các thành phố ven biển chủ yếu của các nước Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin, tạo dựng thành “tuyến du lịch 6 nước trên biển”. Hợp tác du lịch xuyên biên giới trên biển giữa Trung Quốc và ASEAN đang dần dần đi lên xa lộ.