> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chính phủ Nhật Bản cho biết sự cố Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma không gây lên thảm hoạ y tế công cộng
 Mới nhất:2011-05-18 15:20:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

    Theo tin Đài chúng tôi: Hội đồng Y tế thế giới khoá 64 đang diễn ra ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, ngày 17/5 họp phiên đặc biệt, thảo luận tác động của sự cố Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma Nhật Bản đối với an ninh y tế công cộng. Đại diện Chính phủ và nhân sĩ cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản đều kiên trì nói rằng, lượng phóng xạ thoát ra trong sự cố này chỉ bằng 1/10 của thảm họa Tréc-nô-bưn ở Liên Xô trước đây, không gây lên thảm hoạ y tế công cộng.
    Đại diện cấp thứ trưởng của Chính phủ Nhật Bản tham dự hội nghị cho biết, tính đến thời điểm này sự cố Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma không làm bất cứ người nào thiệt mạng, cũng không có ai phải điều trị do nhiễm xạ. Chính phủ Nhật Bản đã sơ tán 85 nghìn người dân trong khu vực thiên tai nghiêm trọng, đồng thời quan sát theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của các nhân viên của Nhà máy điện hạt nhân.