> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Tổng kim ngạch thương mại của nước ngoài thanh toán qua hệ thống tài chính ngân hàng Xin-ga-po năm 2010 đạt 700 tỷ USD
 Mới nhất:2011-05-18 15:21:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Tư liệu hữu quan cho thấy, tổng kim ngạch thương mại của nước ngoài thanh toán qua hệ thống tài chính ngân hàng Xin-ga-po năm 2010 đạt 700 tỷ USD, tăng 51% so với năm 2009, trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng gộp trong 10 năm qua chỉ đạt 25%.
Xin-ga-po là Trung tâm giao dịch hàng hóa số lượng lớn lớn nhất châu Á, cùng với việc thương mại hoàn cầu đang từng bước chuyển sang châu Á, Xin-ga-po đã thu được lợi ích to lớn nhờ dựa vào là nước nguồn hàng cũng như nhu cầu thị trường, cộng thêm cơ sở hạ tầng ưu việt. Theo thống kê chính thức của Xin-ga-po, chỉ riêng thương mại của nước ngoài thanh toán qua hệ thống tài chính ngân hàng Xin-ga-po năm 2010 đã tạo được gần 12 nghìn việc làm, tăng 18,5% so với năm 2009.

Thương mại của nước ngoài thanh toán qua hệ thống tài chính ngân hàng Xin-ga-po là chỉ hàng hóa không nhập vào Xin-ga-po, nhưng là loại hình thương mại được giao dịch thông qua hệ thống thương mại và tiền tệ của Xin-ga-po, vì vậy không bao gồm xuất nhập khẩu và chuyển khẩu trong nước của Xin-ga-po.