> vietnamese > Tin tức > Tin ảnh > Trung tâm hội viên
Nội thất của tàu cao tốc Bắc Kinh- Thượng Hải
Chung8Hình ảnh, xuất bản trong2011-05-31 10:39:43
Nội thất của tàu cao tốc Bắc Kinh- Thượng Hải
Đơn sơ đồ để mô tả:
1/8
[Được giới thiệu bản đồ]