> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng Trung tâm tài chính hướng tới khu vực Đông Nam Á và Nam Á
 Mới nhất:2011-06-30 09:54:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台

\

 

\

Theo mạng Tân Hoa: Cùng với việc khởi động thí điểm thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới tỉnh Vân Nam, thành lập Trung tâm dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới Côn Minh cũng như khởi động thanh toán bằng đồng nội tệ Trung-Lào trong thương mại xuyên biên giới, đưa ra mô hình huy động vốn đồng Nhân dân tệ rời cửa khẩu, Ngân hàng HSBC khu vực Trung Quốc đặt ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính hướng tới khu vực các nước Đông Nam Á, Nam Á.
Một số nhân sĩ giới kinh tế cho rằng, tỉnh Vân Nam ở biên giới Tây Nam Trung Quốc có quan hệ kinh tế thương mại ngày càng gắn bó với các nước Đông Nam Á, Nam Á, cùng với việc nhanh chóng mở rộng thương mại đầu tư hai chiều, xây dựng Trung tâm tài chính khu vực ở tỉnh Vân Nam có ý nghĩa quan trọng.

Chủ nhiệm Ban Tài chính của Chính quyền tỉnh Vân Nam Lưu Quang Khê nói, Vân Nam có ưu thế chính sách, tài nguyên và địa lý trong việc xây dựng Trung tâm tài chính hướng tới khu vực các nước Đông Nam Á, Nam Á, sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường tương trợ lẫn nhau về kinh tế, cũng như thúc đẩy hữu hiệu hợp tác tài chính giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Nam Á.

Tháng 7 năm ngoái, việc khởi động thí điểm thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới Vân Nam, khánh thành Trung tâm dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới Côn Minh, đánh dấu chính thức khởi động xây dựng Trung tâm tài chính khu vực. Ngày 29 tháng 4 năm nay, Khu vườn Trung tâm ngành nghề tài chính xuyên Á Côn Minh Trung Quốc đã khởi công xây dựng, Côn Minh đã có bước phát triển thực tế trong việc xây dựng Trung tâm dịch vụ tài chính đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới trong khu vực. Hiện nay, đã có 31 cơ quan tài chính có ý định đi vào khu vườn.

Từ khởi động thí điểm thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới đến nay, đã thu được hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, phạm vi thanh toán thí điểm của tỉnh Vân Nam đã từ các nước láng giềng mở rộng đến 8 nước và vùng lãnh thổ, cơ bản che phủ các đối tác chủ yếu trong thương mại đối ngoại của tỉnh Vân Nam, dịch vụ thanh toán cũng từ thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong biên mậu truyền thống tỉnh Vân Nam mở rộng đến nhiều lĩnh vực như: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thanh toán trong các dự án bình thường khác, thanh toán vốn dự án v.v.


 

\

 

\

 

Số liệu của chi nhánh Vân Nam Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy, 4 tháng đầu năm 2011, lượng thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới của Nhân hàng này lên tới khoảng 2,4 tỷ Nhân dân tệ, gần gấp ba lần so với cả năm 2010.

Lễ khởi động thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ Trung-Lào, tỷ giá hối đoái đồng Kíp và đồng Nhân dân tệ của Ngân hàng Phú Điền mới đây diễn ra tại Côn Minh. Phó Cục Trưởng Tổng Cục Quản lý Ngoại tệ Nhà nước Trung Quốc Đặng Tiên Hồng nói, việc này sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Côn Minh xây dựng Trung tâm tài chính hướng tới khu vực các nước Đông Nam Á, Nam Á.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược hợp tác tài chính xuyên Á Côn Minh, Giáo sư Trường Đại học Tài chính Kinh tế Vân Nam Hồ Liệt Khúc cho rằng, cốt lõi của Trung tâm tài chính là tập trung các cơ quan tài chính và xây dựng hệ thống thị trường tài chính, việc phát triển của các ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, ủy thác, quỹ và công ty quản lý vốn sẽ mang lại càng nhiều dịch vụ tài chính có chất lượng cho doanh nghiệp và người dân.

Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, việc xây dựng Trung tâm tài chính hướng tới khu vực Đông Nam Á, Nam Á vẫn gánh nặng đường xa, bản thân ngành tài chính của tỉnh Vân Nam tương đối kém phát triển, thiếu cơ quan tài chính vốn nước ngoài, hiện nay, ngoài Thái Lan đặt một văn phòng tài chính tại Côn Minh ra, phần lớn các nước ASEAN đều chưa đặt văn phòng tài chính tại Vân Nam. Ngoài ra,các vấn đề như: số công ty môi giới dịch vụ tài chính ít và chất lượng kém, chức năng huy động vốn như thị trường thế chấp trái phiếu và nhà ở còn chưa hoàn thiện, trình độ thị trường quản lý tài chính không cao v.v. sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực.

Ông Lưu Quang Khê nói, để thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính, Vân Nam sẽ thu hút càng nhiều cơ quan tài chính đi vào Vân Nam, tuyển chọn nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các cơ quan tài chính trong và ngoài nước đặt trụ sở quan lý khu vực, Trung tâm chức năng khu vực và công ty chi nhánh tại Vân Nam, xây dựng Diễn đàn Tài chính xuyên Á Vân Nam có trình độ khá cao cấp quốc gia và quốc tế.