> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Hiện nay, Quảng Tây láng giềng với Việt Nam đã lần lượt mở
 Mới nhất:2011-08-08 10:50:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:北部湾在线
    Hiện nay, Quảng Tây láng giềng với Việt Nam đã lần lượt mở

Hiện nay, Quảng Tây láng giềng với Việt Nam đã lần lượt mở