ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการเงินโลก
 การเผยแพร่:2011-10-08 09:41:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 6 ตุลาคมนี้ นายปาสคาล ลามี ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือผลักดันการปฏิรูประบบการเงินโลก เพื่อสอดคล้องกับความต้องการทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

วันเดียวกัน นายลามีกล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมธนาคารเยอรมนีว่า ผลประโยชน์ของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆมีลักษณะผสมผสานกัน ขณะใช้นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจึงจำเป็นต้องพิจารณาผลประโยชน์ของทั่วโลก ความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนหรือรักษาระบบการเงินระหว่างประเทศที่ใช้ในปัจจุบันตามลำพังฝ่ายเดียวไม่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นปฏิปักษ์ ดังนั้น ต้องดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผลจึงสามารถทำให้ระบบการเงินระหว่างประเทศเป็นไปตามทิศทางที่สมเหตุสมผล เขาเรียกร้องให้กลุ่มจี 20 จะประสบผลคืบหน้าในการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศในที่ประชุมสุดยอดคานส์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้าให้มากขึ้น

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น