> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Đoàn đại biểu của phe đối lập Xy-ri thăm Trung Quốc-Trung Quốc tái khẳng định không có tư lợi trong vấn đề Xy-ri
 Mới nhất:2012-02-10 15:30:55   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/2, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân chứng thực, Đoàn đại biểu "Cơ quan Điều phối dân tộc Lực lượng vì thay đổi dân chủ toàn quốc" Xy-ri đã thăm Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 9/2, Trung Quốc đã trình bày lập trường nguyên tắc trong vấn đề Xy-ri, tái khẳng định Trung Quốc là bạn của toàn thể nhân dân Xy-ri, không có tư lợi trong vấn đề Xy-ri.
Ông Lưu Vi Dân nhấn mạnh rằng, Trung Quốc không phải là ô dù của người nào, cũng không một mực phản đối ai, mà lấy bảo vệ lợi ích căn bảo của nhân dân Xy-ri, giữ gìn hoà bình, ổn định của khu vực Trung Đông và giữ gìn các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế làm điểm xuất phát và điểm tựa.

Ông Lưu Vi Dân cho biết, Trung Quốc duy trì mối liên hệ và trao đổi với các bên liên quan trong vấn đề Xy-ri, trong đó bao gồm phe đối lập Xy-ri, tích cực khuyên hoà và thúc đẩy đàm phán, đã làm rất nhiều công việc vì làm dịu tình hình Xy-ri. Đoàn đại biểu do Phó Điều phối viên "Cơ quan Điều phối dân tộc Lực lượng vì thay đổi dân tộc toàn quốc" Xy-ri, người phụ trách cơ quan hải ngoại Man-na dân đầu sang thăm Trung Quốc là theo lời mời của Hiệp hội Ngoại giao nhân dân Trung Quốc.