ยูนนานจะส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาเซียนและเอเชียใต้
 การเผยแพร่:2012-03-25 18:08:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ในที่ประชุมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลยูนนาน นายหลง เจียง ผู้อำนวยการกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลยูนนานกล่าวว่า ในปี 2012 ยูนนานจะส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เข้าร่วม "แผนการหุ้นส่วนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ผลักดันการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มากขึ้น

นายหลง เจียงกล่าวอีกว่า ใน 5 ปีข้างหน้า ยูนนานจะเพิ่มกำลังในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามพัฒนาเป็นแหล่งดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ การแสดงและซื้อขายผลงาน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Ton/Lr
 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น