มาตรฐานและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนหนึ่งของจีนกลายเป็นมาตรฐานสากล
 การเผยแพร่:2012-03-25 18:10:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ นายเฉิน กาง ประธานคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแห่งชาติจีนกล่าวว่า ภายใต้การใช้ความพยายามร่วมกันของกระทรวงอุตสหากรรมและสารสนเทศ สำนักงานกิจการหนังสือพิมพ์และการพิมพ์ สำนักงานการแพทย์แผนจีนและยาจีน และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เมื่อปีที่แล้ว จีนได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ 41 รายการ โดยคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูป และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมมาตรฐานด้านโทรทัศน์และวิทยุดิจิตอลของจีนให้เป็นมาตรฐานสากลของสหพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียู ทำให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลของจีนมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสากล และมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ส่วน "ระบบคิดเครื่องหมายการขนส่งสินค้า อาร์เอฟไอดี ของตู้คอนเทนเนอร์" ที่เผยแพร่โดยกระทรวงคมนาคมจีน ถือเป็นมาตรฐานสากลรายการแรกที่จีนริเริ่มให้กำหนดในด้านโลจิสติกส์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Ton/Lr
 

 

 

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น